© Damon Educatie
Login

Schoolbezoek mogelijk

Bij alle uitgaven van Wijs Worden is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar. In de handleiding zijn onder andere opgenomen:

  • Doelstellingen van Wijs Worden
  • Doelstellingen per hoofdstuk
  • Antwoorden op de vragen en opdrachten in het leer- en werkboek en leerwerkboek
  • Antwoordsuggesties
  • Extra vragen en opdrachten
  • Literatuurtips
  • Didactische tips
  • Achtergrondinformatie
  • Uitleg bij illustraties

Aangezien er veel nieuwe, actuele thema's zijn opgenomen kan het zijn dat docenten extra informatie en/of uitleg wensen. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt met auteur Jos van de Laar. Neem contact op met de uitgeverij: info@damon-educatie.nl

Schoolbezoek mogelijk