© Damon Educatie
Login

De methode

 

Algemene uitgangspunten

Wijs Worden Basis is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs: HAVO/VWO en is daarmee een vereenvoudigde versie van de vernieuwde Wijs Worden (editie 2021-2023).
In Wijs Worden Basis (WWB) leert de leerling over levensbeschouwelijke vragen en antwoorden. Daarbij wordt ook geleerd zichzelf en anderen hierover kritisch te bevragen. Dit kritisch nadenken over levensbeschouwing wordt in WWB filosofie genoemd.
Belangrijk voor WWB is de overtuiging dat het vermogen om zelfstandig te denken noodzakelijk is om op verantwoordelijke wijze mens te zijn; daarmee lost WWB ook de behoefte aan burgerschapsvorming in. Training in zelfstandig denken zoals in WWB gebeurt, bewijst daarnaast uitstekend diensten aan andere schoolvakken.
 

Leerwerkboek

In Wijs Worden Basis worden de instructieteksten samen met de verwerkingsopdrachten in één boek aangeboden. De instructieteksten zijn met het oog op de doelgroep kort gehouden en de opdrachten staan steeds direct bij de betreffende tekst.
Dit leerwerkboek heeft de volgende voordelen:
1. De leerling heeft maar één boek nodig met alle praktische voordelen van dien.
2. De kosten zijn overzichtelijk én laag. Een alles-in-een bedrag per leerling per jaar.
3. Omdat instructieteksten, opdrachten en antwoordruimte bij elkaar staan, leent WWB zich veel beter dan een uitgave met een apart leer- en werkboek om digitaal te worden gebruikt; er hoeft niet steeds op het scherm geswitcht te worden. WWB is dan ook als digitaal product leverbaar.

Docentenboek

Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: antwoorden op vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven dient te worden, antwoordsuggesties op vragen met een wat meer open karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen.

 

Begrippen

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de website van Wijs Worden.
 

Test jezelf  

De leerling kan aan de hand van meerkeuzevragen per hoofdstuk testen of de stof voldoende verwerkt is. Deze ‘test jezelf’-vragen zijn te vinden op de voor gebruikers gratis toegankelijke website.