© Damon Educatie
Login

Andere leermethodes

Wijs Worden VWO 

Deel 1

1. Over wat echt belangrijk is
2. Samen op de wereld
3. Over wat wel niet deugt
4. Rituelen en symbolen
5. Wat kun je zeker weten?
6. Jodendom, christendom, islam 

Deel 2

1. Gelukkig worden
2. Lijden en dood
3. Feesten
4. Hoofdwaarden in onze maatschappij
5. Seksualiteit
6 Hindoeïsme en boeddhisme 

Deel 3

1. Mensbeelden
2. Nieuwe spiritualiteit
3. Mode
4. Burgerschap
5. Straf
6. Evolutie en schepping

Wijs Worden Basis Selectie

1. Over wat echt belangrijk is
2. Samen op de wereld
3. Jodendom en christendom
4. Mensbeelden
5. Humanisme
6. Islam
7. Hindoeïsme en boeddhisme
8. Lijden en dood

 

Wijs Worden VMBO

Deel 1

1. Over wat echt belangrijk is
2. Licht en donker
3. Samen op de wereld
4. Dood en leven
5. Over wat wel en niet deugt
6. Jodendom, christendom

Deel 2

1. Gelukkig worden
2. Straf
3. Seksualiteit
4. Scheppingsverhalen
5. Humanisme
6, Islam

Deel 3

1. Nieuwe spiritualiteit
2. Lijden en dood
3. Mode
4. Mensbeelden
5. Hindoeïsme en boeddhisme
6. Ethiek

 

Wikken & Wegen

De leerwerkboekjes van Wikken & Wegen kennen ieder een beperkte thematiek. Dat biedt de mogelijkheid ze naadloos in te passen bij vakken als levensbeschouwing, ethiek of mens en maatschappij.
De beperkte omvang maakt dat de deeltjes ideaal inzetbaar zijn binnen een één-uurs-vak. Bij meer contacturen kan een afzonderlijk deeltje gebruikt worden naast andere lesstof of er kan gekozen worden voor een combinatie van deeltjes.

 

Doordenken

Doordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs.
Doordenken kan als introductie zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen.

 

Wijs Worden tweede fase

Wijs Worden voor de tweede fase is een grondig herziene versie van de oorspronkelijke uitgave uit 2011. Binnen deze opzet is bijzondere aandacht voor ethiek en burgerschap.

Kenmerken

Wijs Worden tweede fase bevat naast algemene hoofdstukken enkele hoofdstukken die aansluiten bij ieder van de vier profielen.
De inhoud bouwt voort op basisbegrippen en -vaardigheden van levensbeschouwing en ethiek die in de onderbouw werden geleerd.
De inhoudelijke opzet komt meer dan de editie uit 2011 tegemoet aan de behoefte aan ethiek en burgerschap. Daartoe werden enkele nieuwe hoofdstukken ontwikkeld.

 

Vrij zicht op...

Belangrijke waarden van onze cultuur als vrijheid, zelfbeschikking, gelijkheid, emancipatie, tolerantie en democratie spelen een doorslaggevende rol bij de verschillende thema’s van Vrij zicht op. Tegelijk worden deze waarden kritisch bevraagd.

Voor de serie Vrij zicht op kunnen de volgende doelen vermeld worden.
Leerlingen kunnen aanwezige levensbeschouwelijke en ethische vooronderstellingen opsporen bij uitgangspunten van maatschappelijke organisaties, politieke partijen en bij (in populair weergegeven) wetenschappelijke theorieën.
Leerlingen kunnen hedendaagse levensbeschouwelijke/ethische houdingen, argumentaties en standpunten, plaatsen binnen het perspectief van het ontstaan van de moderne maatschappij met haar specifieke kenmerken.
  Leerlingen kunnen mede op basis van deze vaardigheden en inzichten kritisch reflecteren op levensbeschouwelijke en ethische argumentaties van anderen en van zichzelf.